Pirovac

Pirovac

Dragi prijatelji,

Molimo Vas da obavijestite članove Vaše zajednice da je JDC odobrio subvenciju za  dječje ljetne kampove u Pirovcu, 
te će cijena po djetetu iznositi 200,00 EUR kao i prošlih godina.
Prijave do 10. 06.2017. godine.

Šalom,

Saša