Obaveštenje

Obaveštenje

Ponedeljak 10. april, u 18 časova

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA JEVREJSKE OPŠTINE U NOVOM SADU

Predlog dnevnog reda Skupštine je sledeći:

1. Izveštaj predsednika o radu Jevrejske opštine između dve skupštine

2. Izveštaj Nadzornog odbora

3. Usvajanje Završnog računa za 2016. godinu

4. Usvajanje predloga Budžeta za 2017. godinu

5. Izrada novog Statuta (Pravila JONS)

6. Razno


Utorak, 11. april u 19 časova 

Drugi Seder. Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate praznik Pesah. Participacija za večeru je 200 dinara za članove JONS-a (ostali 400 din).