Roš Hašana

Roš Hašana

Sreda, 20. septembar u 18:00 časova, Klub


Roš hašana 5778.

Pozivamo vas na službu i tradicionalno posluženje.


Ponedeljak, 25. septembar u 18 časova, u Klubu JONS-a za tinejdžere, omladince i sve članove JONS-a.

LEDOR VADOR
predstavlja

Interaktivno predavanje o praznicima Roš Hašana, Jom Kipur, Sukot

Hevruta
Tradicionalni način jevrejskog učenja kroz analizu tekstova

Ušpizin
Projekcija i razgovor o izraelskog filmu Ušpizin

Savez jevrejskih opština Srbije je nosilac obrazovnog projekta pod nazivom “Ledor vador” (sa generacije na generaciju).

Radionice, predavanja, humanitarne akcije, filmske projekcije i edukativne ekskurzije su samo neki od načina na koji želimo da motivišemo članove zajednice i pomognemo im da vode potpuniji život, kako u duhu, tako i u praksi judaizma, i da ih uključimo u što veći broj aktivnosti unutar zajednice.