Vandalski napadi

Vandalski napadi

Poštovani prijatelji,

U divljačkim vandalskim napadima na spomenike na Jevrejskom groblju u Novom Sadu, koje samo tolerantni ljudi neće okarakterisati kao antisemitske, oštećeni su i srušeni spomenici:

21. avgusta 2017. :

parcela 01/01-040 G: ŠTAJNFELD JOŽEF 

01/05-360 G: KLAJN ZIGMOND parcela 

parcela 01/05-359 G :

SINGER ĐULA
ADAM ELA rođ. SINGER
SINGER JULIJA rođ. STAIN                  
SINGER MARIJA rođ. LEDERER
SINGER VILIM

parcela 01/05-357 G: EKŠTAJN LIA

parcela 01/05/351:

KLAUBER KARLO
KLAUBER šANDOR
WEINER
WEINER dr. MIRKO

24. septembra 2017. :

parcela 01/05-346: ZEMANEK ERVIN

parcela 01/05-364 G:

OPPENHEIMER MIKSA
OPPENHEIMER DAVIDNE szül. NEUBER BERTA
OPENHEIMER DAVID parcela
dr. SCHOSBERGER SANDOR
SCHOSBERGER OLGA

parcela 01/05-362 G:
VERMES ĐULA
VERMES EDE 
VERMES ERVIN
Ukoliko među srušenim ili oštećenim spomenicima ima spomenika vašim precima ili srodnicima molimo vas da nas o tome obavestite kako bismo odgovarajuću informaciju prosledili Policijskoj upravi Novi Sad, a vama omogućili da eventualno ostvarite naknadu štete.
JEVREJSKA OPŠTINA NOVI SAD
potpredsednik
Fedor Fišl