Mahar

Mahar

Obaveštavamo vas da je Izvršni odbor JONS doneo odluku da se članovima JONS-a koji idu na Mahar u Budvu pokrije 50 % od troškova puta.
JONS