Program za maj 2019.

Program za maj 2019.

Ponedeljak, 6. maj, u 18h

Povodom Dana Holokausta - Jom Hašoa, predavanje Prof. dr Teodora Kovača - "Da li je deportacija Jevreja bez opiranja imala alternativu?"


Utorak, 7. maj, Gradska kuća, Svečana sala, u 20 h

Koncert Teodora Drozdik-Popović, mecosopran (Srbija/Holandija)

Bibi Orćens Stratman, sopran (Holandija)

Simon Meler Jensen, klavir (Danska)

Program: Šubert, Šuman, Ravel, Debisi, Verdi, Lehar, Šopen...

Ulaz slobodan, dobro došli

 

Izvršni odbor na svojoj 11. sednici održanoj 5. aprila 2019. odlučio je da se sazove

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA JEVREJSKE OPŠTINE U NOVOM SADU

za nedelju 12. maj 2019. godine sa početkom u 10 časova, u Klubu JONS-a

  • Predlog dnevnog reda Skupštine je sledeći:
  • Izbor Radnog predsedništva
  • Izveštaj predsednika o radu Jevrejske opštine
  • Izveštaj Nadzornog odbora
  • Usvajanje Završnog računa za 2018. godinu JONS i Hevra kadiša
  • Usvajanje predloga Budžeta za 2019. godinu
  • Usklađivanje Statuta JONS i Hevra kadiša
  • Razno

 

Ponedeljak, 13. maj, u 18h

Prof. dr Predrag Ilić, univerzitetski profesor u penziji, politikolog

Promocija knjige "Stepinac i Holokaust u NDH"

 

Ponedeljak, 20. maj u 18h

Miljana Šnap (Beograd) - Predstavljanje edicije Pet svitaka (Hameš megilot) koji su sadržani u Spisima (Ketuvim), trećem deluTanaha- jevrejskog kanona Starog zaveta.
 

Ponedeljak, 27. maj u 18h

Borivoje Erdeljan, novinar, spoljnopolitički komentator, govoriće na temu Post-izborna vrteška u Izraelu.

-----------------------

Obaveštavamo vas da je Savez jevrejskih opština Srbije raspisao 63. Nagradni konkurs za radove na jevrejske teme, iz oblasti:
1)         KNjIŽEVNOST  (roman, pripovetka, pesma)
2)         NAUČNI RAD
3)         MEMOARI I HRONIKE
Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade. Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.
Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju. Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre. Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust  2019.
Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2019.
Radove slati na adresu:  

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /
Kralja Petra 71 a/ III, 
POB 30, 
11000  BEOGRAD