Program za jun 2019.

Program za jun 2019.

Ponedeljak, 3. jun, 18 h
Karolj Kovač i Mirko Štark: Poseta komemoracijama u nekadašnjim logorima Ebensee i Gusen - utisci i filmski zapisi.

Petak, 7. jun, 18 h 
Doček Šabata i obeležavanje praznika Šavuot

Ponedeljak, 10. jun, 18 h
Ladislav Trajer, izlaganje na temu: Hasidi i hasidske dinastije 

Sreda, 12. jun, 20 h, Sinagoga
Zajednički koncert hora iz Izraela "Evenu" i hora Jevrejske opštine Novi Sad "Hašira"

Petak, 14. jun, 19 h, Muzej Vojvodine, Dunavska 35
Promocija dokumentane reportaže "Logorski dnevnik Boriške Štark"


Praznik Šavuot ima četiri imena.

1. HAG AKACIR: "I praznik žetve - prvina od truda tvog što poseješ u polju svom." (Šemot, Izl.,23:16) Praznik žetve - zato što Šavuot pada u vreme žetve.

2. HAG AŠAVUOT: "Praznuj praznik sedmica, prvina žetve pšenične." (Šemot, Izl., 34:22)
"Tada praznuj praznik nedelja Gospodu Bogu svojemu." (Devarim, Pon.zakon, 16:10)
Naziv Praznik sedmica potiče od toga što počinje da se slavi sedam sedmica od drugog dana Pesaha.

3. JOM ABIKURIM: "I na dan prvina, kada prinosite novi dar Gospodu posle svojih nedelja."
(Bamidbar, Brojevi, 28:26) Dan prvina - naime tog dana su se u Bet amikdaš donosili tzv. bikurim hlebovi tj. prvine od novog pšeničnog brašna i kvasca.

4. ACERET: U Mišni traktat ROŠ AŠANA I:2, Šavuot se naziva ACERET.

Naziv dolazi od reči acira što znači prekid budući da se na dan praznika Šavuot prekidao svaki posao. Na grčkom se ovaj praznik naziva Pentekoste tj. Pedesetnica budući da se slavi pedesetog dana posle Pesaha. Šavuot je praznik otkrivenja na Sinaju, koje je prema Tori, usledilo 50 dana nakon izlaska iz Egipta. U molitvi za taj praznik stoji da je to ZEMAN MATAN  TORATENU - vreme davanja naše Tore, tj. vreme kada nam je data Tora. To je ujedno i praznik Saveza između Boga i Izraela.
Šavuot spada u grupu tzv. hodočasnih praznika (Pesah, Šavuot i Sukot), jer se na te praznike hodočastilo u Jerusalim u vreme postojanja Prvog i Drugog Hrama. Prema jevrejskom kalendaru slavi se šestog sivana. U Izraelu se slavi jedan dan, a u Dijaspori dva dana. U vezi sa zapovestima koje se odnose na praznik Šavuot videti Vajikra, Knjiga levitska, 23:15-22.

...nastavak o prazniku u Klubu 7. juna