Doček Nove 2020. godine

Doček Nove 2020. godine

Pozivamo Vas na zajednički doček Nove 2020. godine.

O
čekuje Vas živa muzika, tombola, pokloni, rulet, ples i neograničena hrana, piće i slatkiši.

Cena – 3.500 dinara.

Molimo Vaše prijave do kraja novembra putem SMS poruke, a uplate do 10. decembra. 

Brojevi za prijave:

Vesna Bodri
č 064/2354266 ili
Olga Kamenkovi
ć 063/8034707