Ponedeljak, 24. februar u 18h

Ponedeljak, 24. februar u 18h

Ponedeljak, 24. februar u 18h

Ženska sekcija: Izložba bez reči,autori Albahari- Žigrai Hana i Olga Andraši i predstavljanje monografije " Žene u Jevrejskoj opštini Novi Sad- 140 godina aktivnosti (1876-2016)", autora Albahari-Žigrai Hane.