Otvoreni konkursi

Otvoreni konkursi

Prvi kurs u JONS o malom biznisu i preduzetništvu ( 65h) održan je 1.10.2002g. u saradnji sa JDC (Jewish Joint Distribution Commitee i Poslovnog kluba Jevrejske Zajednce Beograd). Od tada članovi JONS učestvovali su u izgradnji fabrika, osvojene su četiri prve
nagrade na takmičenjima inovatora, učestvovali smo na konkursima za subvencije projekata. Cilj ovih aktivnosti su stvaranje investicionih sredstava i zapošljavanje.

Bespovratna sredstva i subvencije za različite oblasti raspisuju se svake godine i omogućuju putem projekata ostvarivanje značajnih sredstva. Projekte pripremaju i realizuju timovi, ažuriraju se svakog kvartala a ima projekata čiji se datumi raspisivanja znaju dve godine unapred. Najznačajnije oblasti u kojima se dodeljuju bespovratna sredstva su u poljoprivredi, u industriji su to projekti za podizanje konkurentnosti i inovativnosti, pojavom kovid19 se sve više ulažu sredstva u projekte medicine.

Projekti u poljoprivredi u vrednosti od 1-8 mil. rsd koliko može u jednom konkursnom roku da se ostvari, doprineli su podizanju kapaciteta gazdinstava, otvaranju radnih mesta i omogućili su ostvarivanje zarade na bazi investicionih sredstava, što predstavlja veći kvalitet od najma zemlje, objekata ili opreme. Konkursi su aktivni u 2020g. još u avgustu, septembru i novembru. Povoljan je konkurs za mlađe od 40g. i iznosi 1,5mil. rsd bespovratno.

Bespovratna sredsta za inovativne projekte: 80.000eur, 300.000eur, aktuelni su sada sa rokom prijave do 31. avgusta.

Ovi projekti osim što su značajan podsticaj i šansa za mlade tako i za one koji do sada nisu razmišljali o inovacijama i o tome da se na svakom poslu može nešto inovirati i da društvena zajednica to podržava putem domaćih i međunarodnih konkursa. Svake godine bespovratna sredstva ostvari 25 timova ili preduzeća.

Međunarodnih fondovi (134 fonda) pristupni su sa različitim temama i vrednostima bespovratnih sredstava od 500 hiljada eu -2,5 mil.eur.

Informacije i konsultacije u vezi projekata i subvencija mogu se dobiti od Ibolje Farkaš Rozenberg u našoj zajednici.

Do sada su uz podršku bespovratnih sredstava i subvencija podignute tri fabrike, nagrade na takmičenju timova inovatora osvajane su 2011g., 2012.g, 2013.g, 2014.g., 2016.g. i 2019.g. Četiri prve nagrade, doprinele su izgradnji fabrika. Ukupan broj realizovanih inovacija je 34, projekata konkurentnosti bez inovacija 20.

......"Novi jezik ”jezik konsaltinga” razvija strukturu i načine povezivanja celina u smislene i održive celine i sve više omogućuje kvantifikaciju i vrednovanje procesa, sa konsultantskim alatima koji podstiču inovativne procese, uspešnu logistiku novih ideja i praktičnu realizaciju ostvarenih inovacija,....sa osnovnim ciljevima humanih nastojanja i civilizacijskog progresa"....


I.Farkaš Rozemberg