Terorizam kao oruđe palestinskih ekstremista

Terorizam kao oruđe palestinskih ekstremista

Poštovani,

Savez jevrejskih opština Srbije izdao je knjigu Terorizam kao oruđe palestinskih ekstremista koju je napisala Tijana Sorgić, članica JOB. Čestitamo Tijani Sorgić na ovom izuzetnom delu i u nastavku dajemo kraću informaciju o ovoj izvanrednoj knjizi.

Knjiga se na 350 strana bavi demistifikovanjem intencija palestinske samouprave i metodama indoktrinacije palestinskog stanovništva, definisanjem i pojmovnim mapiranjem terorizma, distinkcijom između terorizma i drugih oblika političkog nasilja, generisanjem doktrine džihada radikalnih islamista i genezom formulisanja istog kroz vekove, razvojnim fazama islamskog prava, reformom islama kao inicijalnom tačkom radikalizacije i generisanja salafističkog džihadizma, terorističkim organizacijama u okruženju Izraela i njihovim strategijama u procesu donošenja odluka i postavljanja ciljeva, posledicama sporazuma sa Iranom, državom koja koordinira i finansira terorizam, na bezbednost Izraela, prvom i drugom intifadom i antisemitizmom kao kvintesencijalnom tačkom okupljanja radikalnih islamističkih elemenata.

Više o svemu ovome kao i kratku biografiju Tijane Sorgić pogledajte na linku:

https://www.savezjos.org/sr/vest/antisemitizam/novo-izdanje-saveza

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza za rad sa strankama Kneginje Ljubice 14.

S poštovanjem

Aron Albahari