Pesah

Pesah

Praznik Pesah uvek pada u proleće, 15. dana meseca Nisana, koji se još u Tori naziva i Aviv (proleće). Pesah je u jevrejskoj tradiciji poznat još pod nekoliko imena: osim Hag haAviv (praznik proleća), on se naziva još i Hag Hamacot (praznik beskvasnih hlebova), kao i Z'man harutenu (vreme naše slobode).

Narativ i simbolika Pesaha podsećaju na izlazak Jevreja iz Egipta, odnosno na duhovno i fizičko oslobođenje Jevreja od egipatskog ropstva. Kao što su Jevreji prilikom izlaska imali samo toliko vremena koliko da naprave beskvasni hleb koji će poneti sa sobom, tako i danas Jevreji širom sveta, slaveći Pesah i podsećajući se na ovaj deo istorije, za vreme osam dana trajanja praznika jedu samo beskvasne hlebove koji se nazivaju maces ili macot.

Pesah takođe simbolizuje i obeležavanje početka sezone žetve u Izraelu.

Pre Pesaha običaj je temeljno očistiti kuću od svega kvasnog i pripremiti je za praznik, a sam praznik otpočinje svečanom večerom koja se zove Seder Pesah (koja sadrži 15 obaveznih delova). Reč „seder“ na hebrejskom znači red.  Tom prilikom, pored uobičajenih stvari kao što su paljenje sveća, izgovaranje blagoslova i svečanog prazničnog obroka, prepričavaju se priče o izlasku iz Egipta – priča o ropstvu i slobodi. O svim tim događajima pričamo prema određenom redu (seder), trudimo se da to ne bude samo priča puna činjenica, već oživljavamo te događaje svake godine i pokušavamo da povežemo priču o Mojsiju i oslobođenju sa našim životima danas. Šta znači biti slobodan? Čega smo sve robovi? Da li imamo slobodu govora, mišljenja, kretanja?... Na taj način svaka generacija i svaka individua je podstaknuta da svake godine pronađe novo značenje i značaj suštine ovog praznika u svojoj aktuelnosti i svom savremenom životu.

Svim članovima naše zajednice želimo srećan praznik Pesah!

Hag Pesah Sameah!

 

JONS

 

https://www.youtube.com/watch?v=qervY5HSzqM