EVROPSKI DANI JEVREJSKE KULTURE 2021

EVROPSKI DANI JEVREJSKE KULTURE 2021

EVROPSKI DANI JEVREJSKE KULTURE 2021

Tema: DIJALOG
Kulturna stanica "EĐŠEG" Novi Sad
Organizacija: Jevrejska opština Novi Sad (JONS)EVROPSKI DANI JEVREJSKE KULTURE 2021.