Jom Kipur

Jom kipur ili Jom akipurim je praznik pomirenja, pokajanja i praštanja. Praznuje se desetog dana sedmog meseca tišrija, a provodi se u hramu, u molitvi i postu. Toga dana svaki vernik nosi u sebi zakone Tore, milosrđe i uzvišeno osećanje zajedništva sa svim ljudima. Jom kipur je vrhunac i završetak desetodnevnog razdoblja pokajanja koje počinje na Roš-ašana.

Po Tori, suština Jom kipura je mučenje duše, kao uslov za oproštaj greha.

Osnovne misli Jom akipurima jesu kajanje, moralni optimizam i široko saosećanje za ljudske patnje uopšte, posebno za patnje Jevreja. Misao o pokajanju smatra se jednom od najsvetlijih pouka jevrejstva.

Molitve na Jom kipur izražavaju misao bratstva i međusobnog praštanja i podsećaju da nema bezgrešnog ljudskog bića. Ispovesti su stilizovane u prvom licu množine, čime se želi istaći odgovornost celokupne zajednice i za one prestupe koje čini pojedinac. Molitve se ređaju uzlaznom linijom, od osećanja krivice do razdraganosti i pouzdanja u božju milost. Celokupna ljudska delatnost ogleda se u tim molitvama i poetskim sastavima, od kojih neki predstavljaju književna remek dela, a ljudske mane i slabosti odudaraju od savršenog reda beskrajnog svemira.

Kada su, posle razorenja Drugog hrama (70.god n.e.), prestali obredi prinošenja žrtava, Jom kipur se očuvao kao najveći dan koji ističe značaj pokajanja. On je tako snažno usađen u svet Jevreja, da bi retko ko propustio da toga dana prisustvuje bogosluženju u Hramu.

Po običaju, uoči Jom Kipura, porodica pali po dvije sveće - za žive i za mrtve. Pre odlaska u Hram, domaćin blagosilja ukućane: da im Bog usadi ljubav prema Tori i obdari ih mudrošću, da im kuću blagoslovi sinovima i kćerima, i da im osigura blagostanje i
podari zdravlje i dug život. 

Ovaj praznik je posvećen pomirenju sa Bogom i sa ljudima. Bog će oprostiti grehe učinjene prema njemu, ali neće dati oproštaj za one grehe učinjene prema drugim ljudima dok god, pojedinac, ne obešteti i ne izvini se toj određenoj osobi, za učinjene grehe i uvrede prema njoj. Zbog toga se ljudi uoči Jom Kipura međusobno mire i mole za oproštaj.